Spoštovani obiskovalci,

obveščamo vas, da se je spletna stran Slovenskega društva za angleške študije preselila na naslov sdas.splet.arnes.si. Najdete nas tudi na Facebooku: www.facebook.com/sdas.elope.

Društvo še vedno izdaja znanstveno revijo ELOPE, vendar v sodelovanju z novim založnikom — Znanstveno založbo Filozofske fakultete. Nova spletna stran revije je zato revije.ff.uni-lj.si/elope. Vse dosedanje letnike (I — XI) bomo prenesli na novo spletno stran, a bodo ostali dostopni tudi na dosedanjem naslovu: www.sdas.edus.si/elope.html).

 

Slovensko društvo za angleške študije

Dear visitors,

The webpage of SDAŠ, the Slovene Association for the Study of English, has moved to sdas.splet.arnes.si. You can find us on Facebook as well: www.facebook.com/sdas.elope.

The academic journal ELOPE is still issued by the association, but it has a new publisher, namely Ljubljana University Press, Faculty of Arts (Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). The journal has thus moved to a new website revije.ff.uni-lj.si/elope (ELOPE Vols. I — XI will be made available on the new website, but remain accessible here as well: www.sdas.edus.si/elope.html).

 

Slovene Association for the Study of English